Idea Body Experts vznikla jako výsledek spolupráce několika masérů a terapeutů.

Uvědomili jsme si, že vzájemnou spoluprací dokážeme pokrýt zvýšenou poptávku po našich službách, můžeme se jeden od druhého naučit, trénovat společně nové techniky, na základě různé odbornosti si navzájem posílat klienty a díky tomu o ně lépe pečovat.
Každý člen našeho týmu má spektrum znalostí a dovedností, které druhý nemá a přesto jsme v řadě případů navzájem zastupitelní.
Právě to nás činí výjimečnými oproti konkurenci - sdílení zkušeností, kontaktů, zakázek, zájem o obor, ve kterém pracujeme, přátelství.

Z této vzájemné spolupráce vzešla i příležitost, oslovit s nabídkou služeb firmy, pro které je důležitá kontinuita poskytovaných služeb a jistota, že když jeden terapeut nemůže, zastoupí ho jiný a smluvní závazky budou vždy splněny. 

Nyní tento princip aplikujeme na všechny regiony ČR a vytváříme síť odborníků, kteří své služby mohou nabídnout firmám s celorepublikovou působností, ale i jednotlivcům, kteří hledají kvalitní služby při svých pracovních nebo osobních cestách.

Využití služeb některého z našich partnerů by mělo vždy být zárukou vysoké odbornosti a kvalitních služeb.

We are Body Experts

Jsme nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie a zdravotních masáží.
Sdružujeme na sobě nezávislou skupinu partnerů
z oblasti fyzioterapie, masáží a dalších služeb osobního charakteru, kteří se hlásí ke vzájemné spolupráci.
Společně s našimi partnery nabízíme firmám i individuálním klientům široké spektrum špičkových služeb.
Potenciálním partnerům nabízíme účast na projektu, díky kterému získají náskok před konkurencí.
info@bodyexperts.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram